Sunday, August 30, 2009

Taghoy ng Isang Estudyante! (Dos)

Mabigat na...
Hindi ko mapigilan, hindi ko lalong maiwasan.
Mabigat na katawan, nahihilong utak.
Nagpapanting na tenga mula sa naririnig,
Paborito ko na ang mga letrang B--O--R--I--N at G!..

Bigla 'kong natanong...

"Ako lang ba ang nakakaramdam nito?!"
Sila'y nagsasaya habang ako inaantok na! Whaaa.

- Bzzzt!! - [Pikit ang mata, sarado talukap]

Saturday, August 29, 2009

Po-Po-Po-Po Poker Face

Little by little it kills me.
But still, I keep holding and hanging on.
Still believing and fantasizing that you and I will find ways.
After that phrase, you smile and so do I.

Well, thats my only choice. Haiii